تقویت نیمکره های مغزی

یکی از مهارت هایی که ما برای رسیدن به موفقیت نیاز داریم تقویت نیم کره های مغز است.
تمرینات کلاسیک زیادی برای این کار در نظر گرفته شده است.

نیمکره های مغز

اما امروزه با فراگیر شدن تلفن های هوشمند و به وجود آمدن نرم افزار های زیادی برای آنها، اغلب وقت خود را بیهوده در این مسیر تلف می کنیم.
ما این دو را با هم ترکیب کرده و نرم افزاری را به شما برای نصب و اجرا در تلفن همراه خود به شما معرفی می کنیم.
این نرم افزار بسیار ساده است و در تمام زمان هایی که کار دیگری نمی توانید انجام دهید می توانید نیم کره های مغز خود را تقویت نمایید.
این نرم افزار را می توانید از اینجا دانلود نمایید.
توجه کنید که در این بازی گرفتن امتیاز بالا مثلاً 1000 برای یک بار ملاک نیست و شما هر چه بیشتر مغز خود را پرورش دهید نتیجه بهتری خواهید گرفت.

امتیاز این نوشتار