پرواز بوفالوها!

روش های مدیریت نوین

در این کتاب به بیان روش های نوین مدیریتی با همین عنوان پرداخته می شود.
پرواز بوفالو ها
یعنی می توان روش های جیم پلاسکو را با عنوان های زیبایی که تحلیل نموده را در اینجا پیدا کنیم. چها سال تجربه کاری خود را در اختیار ما قرار می دهد تا بتوانیم با آن بهتر در دنیای اقتصادی و کسب و کار عمل کنیم. این را به فال نیک می گیریم. و با رهنمود های این کتاب برگی ارشمند به دانش خود اضافه می نماییم.

در دنیای کنونی به شکل چشم گیری باقی ماندن در کسب و کار تاثیر گذاری و روش های برخورد برای باقی ماندن در قرن بیست و یکم به یکی از عوامل موثر تبدیل گشته است.

وظیفه مدیران شرکت ها به عنوان راهبر و رهبر تیم به این صورت در بیان می شود که اقدامات صحیح و در زمان مناسب انجام نگردد موجب یک ضرر بسیار زیاد می شود.

روش های سنتی در سی سال پیش ممکن بود که پاسخ مناسبی را برای شما در پی داشته باشد اما امروزه باید روش های نوین را مطرح نمود تا بتوان در کنار سایر رقیبان توانایی حرکت به سمت پیشرفت را خواهیم داشت.

در نتیجه می آموزیم که چگونه رهبر باشیم!

متن کامل کتاب را می توانید از اینجا دانلود کنید