آموزش کودکان زیر 6 سال

بهترین آموزش برای کودکان

به گزارش نسل آگاه به نقل از  دانش روز، بنت الهدی امیری سن مناسب برای شروع آموزش رسمی کودکان را شش یا هفت سالگی عنوان کرد و افزود: در تمام دنیا نظام های آموزش رسمی از همین محدوده سنی آغاز می شود.

وی گفت: از سن شش یا هفت سالگی کودک این توانایی را دارد که در یک محیط آموزشی رسمی و مشخص آموزش ببیند.
این روانشناس معتقد است، تا قبل از این سن کودک نیاز دارد آزاد بوده و از آموزش جدی و خشک به دور باشد.
امیری با تاکید بر اینکه آموزش برای کودکان همواره مفید است، تصریح کرد: بهتر است تا قبل از سن شش یا هفت سالگی که آموزش های رسمی آغاز می شود، یادگیری در قالب بازی و سرگرمی باشد.
وی یادآوری کرد: آموزش کودکان زمانی مفید و اثر بخش است که همراه با شادی، سرگرمی و تفریح باشد.

 آموزش کودکان
به گفته او هرگونه آموزش به کودکان باید دور از فشار و اجبار باشد.
امیری خاطرنشان کرد: آموزش کودکان پیش از سن مدرسه نباید بگونه ای باشد که به رشد فکری آنها آسیب برساند.
وی با بیان اینکه آموزش های مختلف در سن کودکی نباید مانع بازی ها و سرگرمی های کودکان شود، اظهارکرد: باید اجازه داد کودک در کنار آموزش به کودکانه های خود نیز بپردازد و به عبارتی کودکی کند.

منبع نسل آگاهی