موفقیت در تحصیل بخش دوم

برای پاسخ به سوال ها زیر ویدئو موفقیت در تحصیل بخش دوم از استاد سامان کرمی را مشاهده نمایید

اگر به دنبال این می گردید که علایق خود را چطور پیدا کنید
آیا می توان از راهی غیر از ادامه تحصیل به موفقیت رسید؟
انسان های موفق چطور از اهرم تحصیل استفاده می کنند؟

رابطه بین تحصیلات تکمیلی و موفقیت چیست؟

استاد سامان کرمی در این ویدئو به برخی از سوالات ارسالی دوستان در خصوص
رابطه بین تحصیلات تکمیلی و موفقیت چیست؟
ترک تحصیل یا ادامه تحصیل؟
پاسخ می دهد

اگر برای ادامه تحصیل خود تصمیم جدی ندارید؟
اگر برای شناخت بهتر مسیر زندگی خود دچار ابهام شده اید؟
اگر می خواهید یک مشاوره مناسب دریافت کنید
و اگر تحصیل برای شما آرزو شده است

بسیاری از تصورات اشتباهتان در این ویدئو تشریح و پاسخ داده شده است.
توصیه می کنیم شما هم با مشاهده و انتشار این ویدئو با ما همراه باشید.