جهت استفاده از هر یک از محصولات و یا خدمات و تهیه بلیط سمینار ها کافیست

۱- محصول خود را به سبد اضافه نموده

۲-دکمه تسویه حساب را بزنید

۳- مشخصات خود را وارد کرده

۴- دکمه پرداخت را کلیک نمایید

پس از پرداخت تراکنش موفق لینک دانلود محصولات انلاین ارسال، بلیط خریداری شده رزرو و محصول پستی در لیست رزرو ارسال قرار خواهد گرفت

امکان پرداخت به صورت کارت به کارت نیز فراهم میباشد.