کتاب مهارت های زندگی

تخفیف!

قیمت اصلی 27,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900 تومان است.

مهارت هاي زندگی

عبارتند از مجموعه اي از توانایی هایی که زمینه سازگاري و رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورند. این توانایی ها، فرد را قادر می سازد مسئولیت هاي نقش اجتماعی خود را بپذیرد و بدون لطمه زدن به خود و دیگران، با خواست ها، انتظارات و مشکلات روزانه، به ویژه در
روابط بین فردي، به شکل موثري روبه رو شود. توانایی هاي روانی- اجتماعی لازم براي رفتار انطباقی و موثر، افراد را قادر می سازد تا به طور موثرتر با مقتضیات و چالش هاي زندگی روزانه مقابله کنند.
امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه هاي زندگی ، بسیاري از افراد در رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانایی هاي لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی روزمره و مقتضیات آن آسیب پذیر ساخته است . پژوهش هاي بی شمار نشان داده اند که بسیاري از مشکلات بهداشتی و اختلالات روانی عاطفی ریشه هاي روانی اجتماعی دارند .
این در حالیست که آموزش مهارت هاي زندگی می تواند به ارتقاء بهداشت روانی کودکان و نوجوانان در ابعاد مختلف زندگی کمک کند و از اساسی ترین برنامه هاي پیشگیرانه در سطح اولیه به شمار می رود و همچنین آموزش این مهارت ها موجب ارتقاي رشد شخصی و اجتماعی ، محافظت از حقوق انسان ها و پیشگیري از مشکلات روانی و اجتماعی می شود.
مهارت هاي زندگی، آموزشی در جهت ارتقاي توانایی هاي روانی اجتماعی است.

توضیحات

کتاب مهارتهای زندگی

دوران پیش از دبستان به عنوان اولین جایگاه رسمی آموزش، نقش حیاتی و بسیار اثرگذاري را در پرورش کودك رقم می زند. آموزش کودکان در این دوران از اهمیت خاصی برخوردار است و عادات، طرز تفکر، عقاید و تمایلاتی که فرد در ایام کودکی کسب می کند، اساس موفقیت و یا شکست او در دوره هاي بعدي زندگی را تشکیل می دهد و توانمندي هاي رفتار و ویژگی هاي شخصیتی بزرگسالان تحت تاثیر رویدادهایی است که در دوران کودکی براي آن ها اتفاق افتاده است.
کودك بخش اعظمی از اوقات مفید زندگی خود را در مدرسه و یا مهدکودك سپري می کند و محیط آموزشی، هم محل تجلی رفتارهاي فردي و اجتماعی کودکان است و هم زمینه بسیاري از رفتارهاي آینده را پی ریزي می کند. از سویی دیگر به دلیل پیچیدگی هاي جامعه امروز، کودکان ما نمیتوانند با دروس و فعالیت هاي آموزشی که در طی دوره هاي آموزش عمومی کسب می کنند به اهداف رشد اخلاقی، معنوي، فرهنگی، روانی و اجتماعی لازم به طور کامل برسند.

به همین منظور لازم است تا در کنار سایر دروس، مهارت هایی براي زندگی را نیز فراگیرند. بنابراین لزوم آموزش مهارت هاي زندگی در کنار سایر دروس براي کودکان و دانش آموزان احساس می شود؛ چرا که آموزش این قبیل مهارت ها، افزایش توانایی هاي روانی اجتماعی و در نهایت پیشگیري از رفتارهاي مخرب و آسیب زننده به فرد و اجتماع است و ارتقاي سطح سلامت را به دنبال دارد.
مهارت هاي زندگی توانایی هایی هستند که به ایجاد روابط صحیح بین فردي، انجام مسئولیت هاي اجتماعی، انجام تصمیم گیري هاي صحیح، حل تعارضات و کشمکش ها بدون توسل به اعمالی که به خود یا دیگران صدمه می زند منجر می شود. به معناي دیگر مهارت هاي زندگی، مهارت هاي شخصی و اجتماعی است که کودکان و نوجوانان باید آنها را یاد بگیدند تا بتوانند در مورد خود، انسان هاي دیگر و کل اجتماع به طور موثر، شایسته و مطمئن عمل نمایند.


برنامه آموزش مهارتهاي زندگی معتقد است با سرمایه گذاري بر کودکان و آموزش مهارت هاي اصلی زندگی می توان از آسیب هاي روانی- اجتماعی در آینده پیشگیري کرد. از این روي آموزش مهارت ها ي زندگی به کودکان در سطح مدارس و مهدهاي کودك و برنامهریزي در جهت آموزش نیازها، انتظارات، مس ئولیت ها و حقوق کودکان از اهمیت خاصی برخوردار است.

آکادمی موفقیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع
پرسشی دارید؟
پیش به سوی موفقیت!
سلام
اگر سوالی داری این پایین تو واتس آپ پیام بده
زود جواب می دیم :)